USG2005 – 4

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005

4. YETİŞTİRİCİLİK

39 entries « 1 of 2 »

2005

DİLER, İbrahim; HOŞSU, Belgin; EMRE, Yılmaz; SEVGİLİ, Hüseyin

ALABALIK (Oncorhynchus mykiss W., 1792) KARMA YEMLERİNE BAZI DOĞAL VE SENTETİK PİGMENT MADDELERİ İLAVESİNİN DERİ RENGİ ÜZERİNE ETKİLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

DEMİRKALE, İBRAHİM; CENGİZLER, İBRAHİM

DENİZ LEVREĞİ (Dicentrarchus labrax)’NİN FARKLI TUZ KONSANTRASYONLARINDA NA+ –K+–ATPAZ ENZİM AKTİVİTELERİNİN İZLENMESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

SAVAŞ, SEVGİ; ÖZVAROL, TÜLAY; GÜÇLÜ, ZEKİYE

FARKLI BESİN KONSANTRASYONLARININ Daphnia longispina’nın ÜRETİMİNE ETKİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

GENÇ, ERCÜMENT; GENÇ, AYÇE M; YILDIRIM, YASEMİN B; İKİZDOĞAN, TANER A

ÇAM ARISI, Neodiprion sertifer (GEOFFROY, 1785) (HYMENOPTERA: DİPRİONİDAE) İLE BESLENEN KARABALIK, Clarias gariepinus (BURCHELL 1822) LARVALARININ KARACİĞER HİSTOPATOLOJİS Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

USTAOĞLU, SERAP; DALKIRAN, GÖRKEM

AKUAKÜLTÜRDE KAPALI DEVRE SİSTEMLERİN KULLANIMI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

SEREZLİ, RAMAZAN; OKUMUŞ, İBRAHİM; AKHAN, SÜLEYMAN

AKUAKÜLTÜRDE ANESTEZİNİN KULLANIMI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZDEMİR, ZEKİYE BİRİNCİ; BAT, LEVENT; ÜSTÜN, FUNDA; SATILMIŞ, HASAN HÜSEYİN; ŞAHİN, FATİH; FINENKO, GALİNA

Beroe ovata TÜRÜNÜN YUMURTA VERİMİ VE LARVAL GELİŞİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

BOZKURT, YUSUF; SEÇER, SELÇUK

AYNALI SAZAN (Cyprinus carpio) BALIKLARINDA SPERMATOLOJİK ÖZELLİKLERİN ÜREME MEVSİMİ BOYUNCA BİREYSEL OLARAK DEĞİŞİMİ* Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

ERÇEN, ZEYNEP; TEKELİOĞLU, NAZMİ

DL-ALANİN, DL-METİYONİN VE BUNLARIN KOMBİNE KULLANILMASININ SAZAN (Cyprinus carpio LİNNAEUS, 1758) FİNGERLİKLERİNİN BÜYÜMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

KAMACI, OKAN H; SAKA, ŞAHİN; FIRAT, KÜRŞAT

ALTERNATİF BİR TÜR OLARAK LAHOS (Epinephelus Spp. L. 1758) BALIKLARININ LARVAL YETİŞTİRİCİLİK ÇALIŞMALARI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

SAVAŞ, SEVGİ; ÖZVAROL, TÜLAY; GÜÇLÜ, ZEKİYE

FARKLI BESİN KONSANTRASYONLARININ Daphnia longispina’nın ÜRETİMİNE ETKİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

ÇAKMAK, EYÜP; AKSUNGUR, NİLGÜN; FİRİDİN, ŞİRİN; ÇAVDAR, YAHYA; KURTOĞLU, ZEKİ İ

DOĞAL VE KULUÇKAHANE KÖKENLİ KARADENİZ ALABALIĞI (Salmo trutta labrax, PALLAS 1811) ANAÇLARINDA ÜREME ÖZELLİKLERİNİN İRDELENMESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

KAYIŞ, Şevki; BALTA, Fikri; YANDI, İlhan; AKHAN, Süleyman

Costia necatrix ve Ambiphyra spp. İLE ENFESTE OLMUŞ LEPİSTES (Poecilia reticulata) BALIKLARINDA FORMALDEHİT UYGULAMASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

APAYDIN, GÖKHAN; VEREP, BÜLENT; MUTLU, CENGİZ; YANDI, İLHAN; SERDAR, OSMAN; TIRAŞOĞLU, ENGİN; ÇEVİK, UĞUR; KOBYA, ALİ İHSAN

DENİZ KAFESLERİNDE YETİŞTİRİLEN GÖKKUŞAĞI ALABALIKLARI (Oncorhynchus mykiss)’NDA ELEMENT ANALİZİ (RİZE-TÜRKİYE) Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

TEKİNAY, AHMET ADEM; GÜROY, DERYA; GÜROY, BETÜL; ÇELİK, İHSAN; ÇEVİK, NAZAN

BALIK YEMLERİNİN FİZİKSEL KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

ÇEVİK, NAZAN; GUROY, DERYA; TEKİNAY, AHMET ADEM

BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNDE TEHLİKE ANALİZİ VE KRİTİK KONTROL NOKTALARI (HACCP) SİSTEMİ UYGULAMASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

TEKİNAY, AHMET ADEM; GUROY, DERYA; ÇEVİK, NAZAN

BALIK YEMLERİNDE MİKOTOKSİN KONTROLÜ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

NEŞER, GÖKDENİZ; ÜNSALAN, DENİZ; KURTULUŞ, NİHAT; ALTUNSARAY, ERKİN

AÇIKDENİZ BALIK YETİŞTİRİCİLİĞİ İÇİN YÜZER BİR TESİS MODELİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

SUZER, CÜNEYT; SAKA, ŞAHİN; FIRAT, KÜRŞAT; ÖZDEN, OSMAN

FARKLI KÜLTÜR SİSTEMLERİNDE FANGRİ (Pagrus pagrus, L.1758) LARVA ÜRETİM TEKNOLOJİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

SAYGI, YASEMİN BAŞBUĞ

ARTEMIA YUMURTALARINDA AÇILIM ORANI ÜZERİNDE HİDROJEN PEROKSİT, SOĞUKTA BEKLETME VE DEKAPSÜLASYONUN ETKİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2005, 28-30 Eylül 2005, Trabzon, 2005.

Abstract | Links | BibTeX

39 entries « 1 of 2 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 28-30 Eylül 2005 tarihlerinde Trabzon’da yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş ve Türk Sucul Yaşam Dergisi’nin 3. cilt 4. sayısında (2005) yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.