USG2004 – 1

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004

1. CANLI KAYNAKLAR

45 entries « 2 of 3 »

2004

ALTUN, Tülay; USTA, Fatma; ÇELİK, Filiz; DANABAŞ, Durali

SU ÜRÜNLERİNİN İNSAN SAĞLIĞINA YARARLARI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

AYAZ, Metehan; BAYSAL, Arif

KARS ÇAYI BALIKLARININ TAKSONOMİK YÖNDEN ARAŞTIRILMASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

AYDIN, Didem ÖLMEZ; ALTINDAĞ, Ahmet

SARIMSAKLI BARAJ GÖLÜNÜN (KAYSERİ-TÜRKİYE) ROTIFERA FAUNASI ÜZERİNE TAKSONOMİK BİR ÇALIŞMA Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

BAKIR, Kerem; KATAĞAN, Tuncer; KOCATAŞ, Ahmet; KIRKIM, Fevzi; KOÇAK, Cengiz

MARKİZ ADASI (ÇANDARLI-İZMİR) KRUSTASELERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

BENLİ, Hüseyin Avni

TÜRKİYE İÇİN UZAK DENİZ BALIKÇILIĞININ ÖNEMİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

CİHANGİR, Bülent; ÜNLÜOĞLU, Aydın; TIRAŞIN, Eyüp Mümtaz

İZMİR KÖRFEZİ’NDE 1997-2003 YILLARI ARASINDA DİP TROLÜ İLE YAKALANAN DEMERSAL BALIKLARIN MİKTARI VE ÇEŞİTLİLİĞİ ÜZERİNE İNCELEMELER Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

ÇEK, Şehriban; TURAN, Funda; YILDIRIM, Yasemin; AKYURT, İhsan; GÖKÇE, Mahmut Ali

PROTANDRİK HERMAFRODİT ÇİPURA (SPARUS AURATA)'DA CİNSİYET DEĞİŞİMİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

Çoker, Tülin; Cihangir, Bülent; Mater, Savaş

İZMIR KÖRFEZI’NDE 2003-2004 DÖNEMINDE İHTIYOPLANKTON BOLLUK VE DAĞILIMI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

DEMIRCI, Gamze Gönlügür; ERSOY, Melek

ORTA KARADENİZ (SİNOP) BÖLGESİNDE DAĞILIM GÖSTEREN DENİZ ÇAYIRLARININ TESPİTİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

ERDOĞAN, Zeliha Aka; KOÇ, Hatice Torcu; ÇAKIR, Dilek Türker

KEDİ BALIĞI (ScylIorhinus canIcula L., 1758)'NDA EŞEYSEL DİMORFİZM Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

ERDOĞAN, Naciye; DÜZGÜNEŞ, Ertuğ

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE BALIKÇILIK HAKLARI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

ERDOĞAN, Naciye; DÜZGÜNEŞ, Ertuğ

KARŞILAŞTIRMALI BİR YAKLAŞIMLA İSTANBUL BALIK HALİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

GÜCÜ, Ali Cemal; SOYUPAK, Selçuk; AKBAY, Nihat; IŞIK, Oya; YEMİŞEN, Doğan; ÇİÇEK, Burak Ali; YERLİ, Sedat V

KEBAN BARAJ GÖLÜ’NÜN SAYISAL EKOSİSTEM MODELİ VE BALIKÇILIK YÖNETİMİ* Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZBEK, Murat; GÖKOĞLU, Mehmet; USTAOĞLU, Ruşen M; MUTAF, Beria FALAKALI

KIRKGÖZ (ANTALYA)’ÜN TATLISU MOLLUSCA FAUNASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZEL, İsmet; AKER, Vedat

İZMİR KÖRFEZİ, TUZLA ÖNLERİ ZOOPLANKTONU Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

SEZEN, Bora; ÖREK, Yeşim AK; ÇAKIR, Dilek TÜRKER; HOŞSUCU, Belgin

HOMA LAGÜN'ÜNDE (İZMİR KÖRFEZİ) GÜMÜŞ BALIĞININ (Atherina boyeri RİSSO,1810) ÜREME BİYOLOJİSİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

ŞEREFLİŞAN, Hülya

Unio terminalis delicatus (FRESHWATER BIVALVIA, UNIONIDAE)’UN MANTO DOKUSUNUN ÜREME DÖNEMİNDEKİ ROLÜ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

TAŞKIRAN, Sultan; YILDIZ, Şükran

MARMARA GÖLÜ MAKROBENTİK FAUNASININ (CHİRONOMİDAE OLİGACHAETA) MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

ÜNLÜOĞLU, Aydın; BENLI, Hüseyin Avni

İZMİR KÖRFEZİ’NDE YETİŞKİN HAMSİ (E. encrasicholus, LINNAEUS, 1758), SARDALYA (S. pilchardus, WALBAUM, 1792) VE İSTAVRİT (T. trachurus, LINNAEUS, 1758) BALIKLARININ DİYET KOMPOSİZYONLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

YERLİ, Sedat V; ALDEMİR, Adnan; ALTINDAĞ, Ahmet; AYKURT, Akif; ERİK, Sadık; KIRAÇ, Cem Orkun; MANAV, Elif; MUTLU, Birol; TÜRKOZAN, Oğuz; YİĞİT, Sibel

MOGAN GÖLÜ HAVZASI BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ* Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

45 entries « 2 of 3 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 6-8 Ekim 2004 tarihlerinde İzmir’de yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş ve Türk Sucul Yaşam Dergisi’nin 2. cilt 2. sayısında (2004) yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.