USG2004 – 3

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004

3. SU KİRLİLİĞİ VE ÇEVRESEL KALİTE

31 entries « 2 of 2 »

2004

İŞGENÇ, Faruk M; KINAY, Helil E

SU VE FELAKETLER Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

KORAY, Tufan; SABANCI, Fatma ÇOLAK

KUZEYDOĞU EGE VE BATI KARADENİZ’DE TOKSİK MİKRO-ALGLERİN ZAMANA VE LOKALİTEYE BAĞLI DEĞİŞİMLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

KÜÇÜKSEZGİN, Filiz; KONTAŞ, Aynur; ALTAY, Oya; ULUTURHAN, Esin; DARILMAZ, Enis

İZMİR KÖRFEZİ'NİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİNE GENEL BAKIŞ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

TÜRKMEN, Aysun; TÜRKMEN, Mustafa; TEPE, Yalçın; NAZ, Mehmet

İSKENDERUN KÖRFEZİ DENİZ SUYU AĞIR METAL KONSANTRASYONLARI İLE SICAKLIK, pH, OKSİJEN VE TUZLULUK DEĞERLERİ ARASINDAKİ KORELASYONLAR Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

TEPE, Yalçın; MUTLU, Ekrem; ATEŞ, Alpaslan; BAŞUSTA, Nuri

SAMANDAĞ KARAMANLI GÖLETİ (HATAY) SU KALİTESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

YERLI, Sedat V; ALTINDAĞ, Ahmet; YIĞIT, Sibel; ÇIÇEK, Burak Ali; CANBOLAT, Ali Fuat

SEYFE GÖLÜ’NÜN TROFİK DURUMUNUN BELİRLENMESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

ÇOBAN-YILDIZ, Yeşim; YILMAZ, Ayşen; NEVINS, John; McCARTHY, James

KARADENİZ IŞIKLI TABAKASINDA AZOT DÖNGÜSÜ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

NAS, Serkan S

METAL ZEHİRLİLİĞİNİN BİYOKİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI (BOİ) ve ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN PROFİLİ (SAG EĞRİSİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

BOZKURT, Ahmet; DURAL, Meltem; YILMAZ, Ayşe Bahar

YARSELİ BARAJ GÖLÜ’NÜN (HATAY/TÜRKİYE) BAZI FİZİKO-KİMYASALÖZELLİKLERİ VE ZOOPLANKTON (Rotifer, Cladocer ve Copepod) FAUNASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

ÖZTÜRK, Hüseyin; GÖRGÜN, Mesut

VAN GÖLÜ BAHAR DÖNEMİ HİDROGRAFİSİ VE GÖL SUYU HOMOJENİZASYONUNA AİT BULGULAR Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

SAYGI, Yasemin Başbuğ; DEMIRKALP, Yıldız F

YENİÇAĞA (BOLU) GÖLÜ'NÜN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

31 entries « 2 of 2 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 6-8 Ekim 2004 tarihlerinde İzmir’de yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş ve Türk Sucul Yaşam Dergisi’nin 2. cilt 2. sayısında (2004) yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.