USG2004 – 3

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004

3. SU KİRLİLİĞİ VE ÇEVRESEL KALİTE

31 entries « 1 of 2 »

2004

ÇOLAKOĞLU, Fatma Arık; KÖSEOĞLU, Burcu; ÇAKIR, Fikret

DARDANOS PLAJ SUYUNUN BAZI İNDİKATÖR MİKROORGANİZMALAR AÇISINDAN AYLIK DEĞİŞİMİNİN İNCELENMESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

TUGRUL-İÇEMER, Gönül

ANTALYA KÖRFEZİN’NİN DENİZ SUYU KALİTESİNDE GÖZLENEN DEĞİŞİMLER Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

KIRKAĞAÇ, Mine; KÖKSAL, Gülten

AKARSULARDA BENTİK MAKROOMURGASIZLARIN SU KİRLİLİĞİNE KARŞI TEPKİLERİNİN BELİRLENMESİ: BİYOTİK VE ÇEŞİTLİLİK İNDEKSLERİN KULLANIMI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

NAS, Serkan S; SAKA, Fatih; BAYRAM, Adem

GÜMÜŞHANE İLİ KATI ATIK DEPOLAMA ALANI SIZINTI SULARININ VE HİDROJEOLOJİSİNİN İNCELENMESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

PAZI, İdil; ÖZTÜRK, Canan

DENİZ SUYU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

SUKATAR, Atakan; YORULMAZ, Bülent; AYAZ, Dinçer

EMİRALEM (MENEMEN/İZMİR)DERESİNİN BAZI FİZİKO-KİMYASAL VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİN,İN İNCELENMESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

TOPÇU, Akasya; PULATSÜ, Serap

GÖL VE GÖLETLERİN ÖTROFİKASYONUNDA SEDİMENTİN ROLÜ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

TÜRKOĞLU, Muhammet; BÜYÜKATEŞ, Yeşim; KAYA, Selahattin

ÇANAKKALE BOĞAZINDA KOKKOLİTOFOR EMILIANIA HUXLEYI VE BAZI DİNOFLAGELLAT TÜRLERİ TARAFINDAN OLUŞTURULAN YOĞUN AŞIRI ÜREMELER VE ONLARIN UYDU GÖRÜNTÜLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

YALVAÇ, Mutlu; AVCI, Emel Deniz; TANER, Fadime

GÖKSU DELTASI DERİN KUYU SULARINDA METHAMİDOPHOS’UN ARAŞTIRILMASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

YALVAÇ, Mutlu; TANER, Fadime; AVCI, Emel Deniz

GÖKSU DELTASI YERALTI SUYUNDA ORGANİK KLORLU BİR PESTİSİT OLAN ENDOSULFAN’IN ARAŞTIRILMASI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

YILGÖR, Sinem; AVCI, Mert

FETHİYE LİMANI SEDİMENTLERİNDE AĞIR METAL BİRİKİMLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

NAS, Serkan S

ALICI ORTAM ÖZELLİKLERİNİN ARITMA TESİSLERİNİN BOYUTLANDIRILMASINA ETKİLERİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

ALTINTOP, Ali

TÜRKİYE' NİN DOĞAL - DENİZ- SAHİL NİMETLERİ ELDEN GİDİYOR Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

BAŞARAN, Gökhan; İNCE, Özlem; TÜZÜN, İlhami

KAPULUKAYA (KIRIKKALE) BARAJ GÖLÜ’NDE FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞKENLERİN SU KALİTESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRİLMESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

BESLER, Aysu; UĞUR, Aysel

TORBA LİMANINDAN İZOLE EDİLMİŞ OLAN FEKAL STREPTOKOKLARIN İDENTİFİKASYONLARI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

Boyacıoğlu, Hülya; Alpaslan, Necdet M

SU KALİTESİ YÖNETİMİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: GÜNLÜK MAKSİMUM YÜK (GMY) ANALİZİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

CİHANGİR, Bülent; TIRAŞIN, Eyüp Mümtaz; KÜÇÜKSEZGİN, Filiz; SAYIN, Erdem; DEMİRKURT, Erkan; ÜNLÜOĞLU, Aydın; ERONAT, Hüsnü; KONTAŞ, Aynur; ALTAY, Oya; GÜNGÖR, Fatma; ULUTURHAN, Esin; DARILMAZ, Enis

İZMİR KÖRFEZİ İZLEME ÇALIŞMALARI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

ÇOLAKOĞLU, Fatma Arık; ÇAKIR, Fikret

SARICAY AKARSUYUNUN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

DUMAN, Fatih; AKSOY, Ahmet; SEZEN, Göksal

TYPHA ANGUSTIFOLIA BİTKİSİNİN AĞIR METAL KİRLENMESİNİN BİYOMONİTÖRÜ OLARAK İNCELENMESİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

EKMEKÇİ, Fitnat Güler; YERLİ, Sedat V; AYAŞ, Zafer; ÖZMEN, Murat

SARIYAR BARAJ GÖLÜ SU KALİTESİNİN BALIK YAŞAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ* Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2004, 6-8 Ekim 2004, İzmir, 2004.

Abstract | Links | BibTeX

31 entries « 1 of 2 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 6-8 Ekim 2004 tarihlerinde İzmir’de yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş ve Türk Sucul Yaşam Dergisi’nin 2. cilt 2. sayısında (2004) yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.