USG2003 – Genel

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003,
1-3 Ekim 2003 tarihleri arasında Ankara’de düzenlenmiştir. Bildiri özetlerine ve tam metinlere ulaşmak için lütfen aşağıdaki linklere bakınız.

BİLDİRİLER

Bildiri kitabında dört bölüm altında toplam 61 bildiri yer almaktadır.

  1. CANLI KAYNAKLAR (22 Bildiri)
  2. TEKNOLOJİ STRATEJİ VE CANSIZ KAYNAKLAR (7 Bildiri)
  3. SU KİRLİLİĞİ VE ÇEVRESEL KALİTE (26 Bildiri)
  4. YETİŞTİRİCİLİK (6 Bildiri)

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 1-3 Ekim 2003 tarihlerinde Ankara’da yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş ve Türk Sucul Yaşam Dergisi’nin 1. cilt 1. sayısında (2003) yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.

Türk Sucul Yaşam Dergisi (Ulusal Su Günleri Özel Sayısı)

Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK (Editör)
Prof. Dr. Sedat V. YERLİ (Editör Yrd. ve Özel Sayı Editörü)
Prof. Dr. Selçuk SOYUPAK (Özel Sayı Editörü)
Yrd. Doç. Dr. Ekrem BUHAN (Özel Sayı Editörü)
Elif MANAV (Özel Sayı Editör Yrd.)
Burak Ali ÇİÇEK (Özel Sayı Editör Yrd.)
Onur TÜRKECAN (Özel Sayı Editör Yrd.)

Sempozyum Düzenleme Komitesi

Onursal Başkan:
Prof. Dr. Tunçalp Özgen (Hacettepe Üniversitesi Rektörü)

Sempozyum Başkanları:
Prof. Dr. Sedat V. YERLİ
Prof Dr. Bayram ÖZTÜRK

Düzenleme Kurulu:
Prof. Dr. Adil DENİZLİ
Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ
Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK
Yrd. Doç. Dr. Ekrem BUHAN
Prof. Dr. Sedat V. YERLİ
Prof. Dr. Selçuk SOYUPAK
Prof. Dr. Süleyman BALIK
Dr. Ülkü MERTER

Yerel Düzenleme Kurulu:
Dr. Adnan ALDEMİR
Araş. Gör. Ali Celal HOŞ
Dr. Birol MUTLU
Araş. Gör. Borga Ergönül
Araş. Gör. Burak Ali Çiçek
Araş. Gör. Cevher Özeren
Araş. Gör. Elif Manav
Mustafa Ege
Onur Türkecan
Dr. Yasemin Saygı