USG2003 – 1

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003

1. CANLI KAYNAKLAR

22 entries « 2 of 2 »

2003

YALÇIN, Şükran; YERLİ, Sedat V

SAMANDAĞ KUMSALI’NDA Chelonia mydas’ın YUVALAMA POTANSİYELİ Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

TURAN, Cemal; KARCIOĞLU, Mehmet; TURAN, Funda; AKA, Zeliha; YILDIRIM, Yasemin

Capoeta capoeta ve Capoeta trutta TÜRLERİNİN MORFOLOJİK FARKLILIKLARI Conference

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003, 1-3 Ekim 2003, Ankara, 2003.

Abstract | Links | BibTeX

22 entries « 2 of 2 »

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 1-3 Ekim 2003 tarihlerinde Ankara’da yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş ve Türk Sucul Yaşam Dergisi’nin 1. cilt 1. sayısında (2003) yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.