USG2003 – 4

ULUSAL SU GÜNLERİ 2003

4. YETİŞTİRİCİLİK

2015

CİLBİZ, Mehmet; KÜÇÜKKARA, Ramazan; CEYLAN, Mustafa; SAVAŞER, Soner; MEKE, Turgay

Trammel Net Selectivity of Common Carp (Cyprinus carpio L., 1758) in Manyas Lake, Turkey Journal Article

Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research, 1 (1), pp. 1-7, 2015.

Abstract | Links | BibTeX

Kaynak Gösterimi

Burada yer alan makaleler, 1-3 Ekim 2003 tarihlerinde Ankara’da yapılan Ulusal Su Günleri Sempozyumunda sunulmuş ve Türk Sucul Yaşam Dergisi’nin 1. cilt 1. sayısında (2003) yayımlanmıştır. Makaleleri yayınlarınızda kaynak olarak kullanırken lütfen bu bilgiye yer veriniz.